Encounter de Weekend

 • 27 octombrie 2018

  Ediția 1

  Ediția 1

  octombrie 27, 2018
 • 11 noiembrie 2018

  Ediția 2

  Ediția 2

  noiembrie 11, 2018
 • 24 noiembrie 2018

  Ediția 3

  Ediția 3

  noiembrie 24, 2018
 • 23 februarie 2019

  Ediția 4

  Ediția 4

  februarie 23, 2019
 • 30 martie 2019

  Ediția 5

  Ediția 5

  martie 30, 2019
 • 11 mai 2019

  Ediția 6

  Ediția 6

  mai 11, 2019
 • 19 octombrie 2019

  Ediția 7

  Ediția 7

  octombrie 19, 2019
 • 23 noiembrie 2019

  Ediția 8

  Ediția 8

  noiembrie 23, 2019
 • 18 ianuarie 2020

  Ediția 9

  Ediția 9

  ianuarie 18, 2020
 • 22 februarie 2020

  Ediția 10

  Ediția 10

  februarie 22, 2020
 • 21 martie 2020

  Ediția 11

  Ediția 11

  martie 21, 2020
 • 05 aprilie 2020

  Ediția 12

  Ediția 12

  aprilie 5, 2020
 • 25 aprilie 2020

  Ediția 13

  Ediția 13

  aprilie 25, 2020
 • 10 mai 2020

  Ediția 14

  Ediția 14

  mai 10, 2020
 • 13 iunie 2020

  Ediția 15

  Ediția 15

  iunie 13, 2020
 • 12 septembrie 2020

  Ediția 16

  Ediția 16

  septembrie 12, 2020
 • 25 octombrie 2020

  Ediția 17

  Ediția 17

  octombrie 25, 2020
 • 12 decembrie 2020

  Ediția 18

  Ediția 18

  decembrie 12, 2020
 • 20 februarie 2021

  Ediția 19

  Ediția 19

  februarie 20, 2021
 • 27 martie 2021

  Ediția 20

  Ediția 20

  martie 27, 2021
 • 24 aprilie 2021

  Ediția 21

  Ediția 21

  aprilie 24, 2021

Întâlnirile encounter de weekend, mai scurte, au apărut ca idee în vara anului 2018. Atunci, în cadrul primei ediții de vară a grupului encounter participanții și-au exprimat dorința de a repeta experiența și sub o altă formă, mai accesibilă. Grupul a început să caute și a și găsit o formulă: întâlniri mai dese, mai scurte și o locație ce nu atrage după sine eforturi administrative complexe.  Astfel a luat naștere un proiect adiacent ediției de vară a grupului encounter.

Momentul acesta a dus către o creștere a comunității dincolo de așteptările noastre și asta ne pune în contact cu diversitatea nevoilor și complexitatea din spatele lor.  Un timp mai scurt este întotdeauna o provocare pentru un grup encounter, dar chiar și așa ne dorim să recreăm cadrul în care să ne întâlnim unii cu alții în cea mai autentică variantă a noastră, să construim conexiuni profunde în care să îndrăznim să ne lăsăm nevoile văzute și să le împlinim alături și cu ajutorul grupului, într-un mediu specific abordării centrate pe persoană. 

Edițiile de weekend ale grupurilor encounter și-au schimbat forma de-a lungul timpului, mai întâi locația, apoi durata, dar anul 2020 a venit cu o transformare și cu multe învățăminte despre ce prioritizam, întâlnirea sau canalul prin care se întâmplă asta. Am prioritizat întâlnirea și au fost mai multe decât ne așteptam, Zoom-ul a devenit canalul care ne-a învățat despre incluziune și astfel am luat decizia ca indiferent de contextul social pe care îl traversăm, grupurile encounter să fie organizate atât față în față cât și online.

The idea of weekend encounter groups, shorter meetings, has bloomed in the summer of 2018. Then, during the first summer edition of the encounter group, the participants expressed their desire to repeat the experience in another, more accessible form. The group began searching and found a formula: more frequent, shorter meetings and a location that does not involve complex administrative efforts. Thus was born a project adjacent to the summer encounter group edition.  

That moment has led to a growth of the community beyond our expectations, putting us in contact with the diversity of needs and complexity  behind them. A shorter time is always a challenge for an encounter group, but even so we want to recreate the framework in which we can meet each other in our most authentic version, to build deep connections which enable us to dare to let our needs be seen and satisfy them together and with the support of the group, in an environment specific to the person-centered approach. 

The weekend editions of the encounter group have changed their form over time, first the location, then the duration, but the year 2020 came with a transformation and many lessons about what we prioritize, the meeting or the channel through which it happens. We prioritized the meetings and there were more than we expected, Zoom became the channel that taught us about inclusion and as such we decided that regardless the social context we go through, the encounter groups should be organized both face to face and online.

Detalii organizatorice

Durata

Edițiile de weekend față în față se întind pe parcursul unei zile, 3 ore în prima parte a zilei și 3 ore după masa de prânz. 

Edițiile de weekend online, după ceva încercări cu privire la durată, au fost reduse ca timp la 3 sau 4 ore. Deși a ne întâlni online aduce multe avantaje, grupuri mai dese și mai incluzive, acestea devin și mai obositoare. Astfel, noi credem că am găsit un echilibru, grupuri mai scurte, mai dese și mai accesibile.

Locație

Pentru edițiile de weekend ale grupurilor encounter ne vom întâlni pe Zoom, dar și față în față atunci când va fi posibil. 

Ne propunem ca această parte din proiect să rămână cu organizare atât online cât și fizică indiferent de perioada socială pe care o traversăm, din dorința de a-i putea include mereu și pe cei care ne-au fost alături în tot acest timp din orașe și țări îndepărtate.

Taxa de participare

Între 60 lei și 100 de lei

Taxa de participare este una variabilă, între 60 și 100 de lei. Ne dorim să ținem cont de posibilitățile fiecărui participant în timp ce suntem în contact și cu faptul că această taxă ne ajută în nenumărate feluri: ne susține munca, ne oferă resurse prin intermediul cărora putem dezvolta și alte părți din acest proiect, ne sprijină pregătirea continuă și ne ajută să venim și să împărtășim cu voi resurse pe care le găsim sau le achiziționăm cu greu și pe care le considerăm extrem de importante.

În cazul în care taxa de participare variabilă ridică dificultăți, vă rugăm să ne scrieți și vom găsi o soluție astfel încât participarea să fie posibilă și să fim împreună și în cadrul edițiilor de weekend ale grupurilor encounter.

Notă

În cazul în care apare ceva neprevăzut și nu mai puteți participa, va rugăm să ne anunțați în cel mai scurt timp posibil.

Organizational Details

Duration

Face to face weekend editions run throughout a day, 3 hours in the first part of the day and 3 hours after lunch. 

After several attempts regarding their duration, online weekend editions have been reduced to 3 or 4 hours. Although meeting online brings many advantages, more frequent and inclusive groups, they tend to become more tiresome. Thus, we believe to have found a balance, shorter, more frequent and more accessible groups. 

Location

Our meeting location for the weekend encounter groups will be Zoom, but also face to face when this will be possible. 

We intend for this part of the project to remain organised both online and face to face, regardless of the social situation we are going through, as means to always include those who have been by our side all this time from far-away cities and countries.

Participation Fee

Between 60 and 100 lei

The participation fee is variable, between 60 and 100 lei. We want to take into consideration the possibilities of each participant while we are in contact with the fact that this fee helps us in countless ways:  it sustains our work, it offers us resources through which we can develop other parts of this project, supports our continuous training and helps us to come and share with you resources we find or hardly buy and consider extremely important. 

In case the variable participation fee brings difficulties, please write to us and we will find a solution to make your participation possible so that we can be together during the weekend editions of the encounter groups, too. 

Note

If something unexpected happens and you can no longer participate, please let us know as soon as possible.

Înregistrare / Registration

 
 
 
 
 
 

Testimoniale